วัดวัดกลางเชียงยืน
เชียงยืน หมู่ 4  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
ภาพกิจกรรม
บุญผะเหวดวัดกลางเชียงยืน 66
( จำนวน 5 รูป / ดู 77 ครั้ง )
มอบปฎิทินวัด แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
( จำนวน 0 รูป / ดู 102 ครั้ง )
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ปีใหม่ 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 141 ครั้ง )
กิจกรรมพัฒนา
( จำนวน 0 รูป / ดู 121 ครั้ง )
กิจกรรมฝึกซ้อมนางรำ 65
( จำนวน 0 รูป / ดู 141 ครั้ง )
ประวัติวัดกลาง้ชียงยืน
( จำนวน 0 รูป / ดู 145 ครั้ง )
กฐินวัดกลางเชียงยืน 65
( จำนวน 0 รูป / ดู 152 ครั้ง )
กิจกรรมประกวดขับร้องสรภัญญะ 65
( จำนวน 4 รูป / ดู 166 ครั้ง )
กิจกรรมอบรมคุณธรรม ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเชียงยืน 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 143 ครั้ง )
กิจกรรมวัดประชา รัฐ สร้างสุข 65
( จำนวน 3 รูป / ดู 143 ครั้ง )