วัดวัดกลางเชียงยืน
เชียงยืน หมู่ 4  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประกวดขับร้องสรภัญญะ 65
( จำนวน 4 รูป / ดู 13 ครั้ง )
กิจกรรมอบรมคุณธรรม ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเชียงยืน 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 12 ครั้ง )
กิจกรรมวัดประชา รัฐ สร้างสุข 65
( จำนวน 3 รูป / ดู 13 ครั้ง )
กิจกรรมประชุมงานสรภัญญะ65
( จำนวน 5 รูป / ดู 25 ครั้ง )
กิจกรรมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง
( จำนวน 3 รูป / ดู 25 ครั้ง )
กิจกรรมบุญข้าวสาก 10 กันยายน 2565
( จำนวน 2 รูป / ดู 20 ครั้ง )
กิจกรรม บรรยายธรรม แก่ผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุวัย
( จำนวน 5 รูป / ดู 46 ครั้ง )
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๖๕
( จำนวน 10 รูป / ดู 44 ครั้ง )
กิจกรรมวันพระ
( จำนวน 0 รูป / ดู 74 ครั้ง )
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษาประจำปี2565
( จำนวน 10 รูป / ดู 57 ครั้ง )