วัดวัดกลางเชียงยืน
เชียงยืน หมู่ 4  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
ภาพกิจกรรม
มอบปฎิทินวัด แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
( จำนวน 0 รูป / ดู 24 ครั้ง )
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ปีใหม่ 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 57 ครั้ง )
กิจกรรมพัฒนา
( จำนวน 0 รูป / ดู 40 ครั้ง )
กิจกรรมฝึกซ้อมนางรำ 65
( จำนวน 0 รูป / ดู 73 ครั้ง )
ประวัติวัดกลาง้ชียงยืน
( จำนวน 0 รูป / ดู 69 ครั้ง )
กฐินวัดกลางเชียงยืน 65
( จำนวน 0 รูป / ดู 60 ครั้ง )
กิจกรรมประกวดขับร้องสรภัญญะ 65
( จำนวน 4 รูป / ดู 86 ครั้ง )
กิจกรรมอบรมคุณธรรม ศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเชียงยืน 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 81 ครั้ง )
กิจกรรมวัดประชา รัฐ สร้างสุข 65
( จำนวน 3 รูป / ดู 84 ครั้ง )
กิจกรรมประชุมงานสรภัญญะ65
( จำนวน 5 รูป / ดู 90 ครั้ง )