วัดวัดกลางเชียงยืน
เชียงยืน หมู่ 4  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง
( จำนวน 3 รูป / ดู 80 ครั้ง )
กิจกรรมบุญข้าวสาก 10 กันยายน 2565
( จำนวน 2 รูป / ดู 72 ครั้ง )
กิจกรรม บรรยายธรรม แก่ผู้สูงวัย โรงเรียนผู้สูงอายุวัย
( จำนวน 5 รูป / ดู 98 ครั้ง )
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๖๕
( จำนวน 10 รูป / ดู 93 ครั้ง )
กิจกรรมวันพระ
( จำนวน 0 รูป / ดู 122 ครั้ง )
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษาประจำปี2565
( จำนวน 10 รูป / ดู 80 ครั้ง )
กิจกรรมสงเคราะห์ มอบสิ่งของในชุมชน
( จำนวน 10 รูป / ดู 110 ครั้ง )
กิจกรรมแสดงธรรมเทศนาวันพระ
( จำนวน 5 รูป / ดู 126 ครั้ง )
กิจกรรมศึกษาดูงานอุบลราชธานี หล่อเทียนพรรษา
( จำนวน 3 รูป / ดู 120 ครั้ง )
กิจกรรมประชุมสงฆ์วัดกลางเชียงยืน 64
( จำนวน 5 รูป / ดู 111 ครั้ง )