วัดวัดกลางเชียงยืน
เชียงยืน หมู่ 4  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
ภาพกิจกรรม
ภาพรับปริญญาเจ้าอาวาส
( จำนวน 9 รูป / ดู 63 ครั้ง )
ภาพเจ้าอาวาสพัดยศ
( จำนวน 0 รูป / ดู 75 ครั้ง )
กิจกรรมถ่ายรูปรวมแม่ขาวพ่อขาวในพรรษา 63
( จำนวน 1 รูป / ดู 64 ครั้ง )
กิจกรรมบูรณะเมรุปลอดมลพิษ 65
( จำนวน 15 รูป / ดู 169 ครั้ง )
กิจกรรมศึกษางานประเทศอินเดีย 63
( จำนวน 10 รูป / ดู 67 ครั้ง )
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา 63
( จำนวน 5 รูป / ดู 56 ครั้ง )
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 64
( จำนวน 5 รูป / ดู 60 ครั้ง )
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 64
( จำนวน 5 รูป / ดู 56 ครั้ง )
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาฆบูชา 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 69 ครั้ง )
กิจกรรมทำบุญตักบาตร 64
( จำนวน 5 รูป / ดู 86 ครั้ง )