วัดวัดกลางเชียงยืน
เชียงยืน หมู่ 4  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมเรื่องเตาเผาปลอดมลพิษ 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 113 ครั้ง )
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการวัด
( จำนวน 5 รูป / ดู 110 ครั้ง )
กิจกรรมบุญะพะเหวด ปี 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 105 ครั้ง )
กิจกรรมพิธียกเสาซุ้มประตูวัด 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 99 ครั้ง )
กิจกรรมทำบุญวันสงกานต์ 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 96 ครั้ง )
กิจกรรมหล่อเทียน 63
( จำนวน 5 รูป / ดู 106 ครั้ง )
ภาพรับปริญญาเจ้าอาวาส
( จำนวน 9 รูป / ดู 104 ครั้ง )
ภาพเจ้าอาวาสพัดยศ
( จำนวน 0 รูป / ดู 113 ครั้ง )
กิจกรรมถ่ายรูปรวมแม่ขาวพ่อขาวในพรรษา 63
( จำนวน 1 รูป / ดู 104 ครั้ง )
กิจกรรมบูรณะเมรุปลอดมลพิษ 65
( จำนวน 15 รูป / ดู 280 ครั้ง )