วัดวัดกลางเชียงยืน
เชียงยืน หมู่ 4  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมศึกษางานประเทศอินเดีย 63
( จำนวน 10 รูป / ดู 113 ครั้ง )
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา 63
( จำนวน 5 รูป / ดู 98 ครั้ง )
กิจกรรมวันวิสาขบูชา 64
( จำนวน 5 รูป / ดู 103 ครั้ง )
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา 64
( จำนวน 5 รูป / ดู 96 ครั้ง )
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาฆบูชา 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 108 ครั้ง )
กิจกรรมทำบุญตักบาตร 64
( จำนวน 5 รูป / ดู 123 ครั้ง )
กิจกรรมบุญพะเหวดวัดกลางเชียงยืน 64
( จำนวน 5 รูป / ดู 126 ครั้ง )
ก่อสร้างสำนักงานวัด/อำเภอ
( จำนวน 5 รูป / ดู 120 ครั้ง )
โรงครัว 5ส 65
( จำนวน 15 รูป / ดู 317 ครั้ง )
ก่อสร้างประตูโขง 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 118 ครั้ง )