วัดวัดกลางเชียงยืน
เชียงยืน หมู่ 4  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบุญพะเหวดวัดกลางเชียงยืน 64
( จำนวน 5 รูป / ดู 86 ครั้ง )
ก่อสร้างสำนักงานวัด/อำเภอ
( จำนวน 5 รูป / ดู 84 ครั้ง )
โรงครัว 5ส 65
( จำนวน 15 รูป / ดู 222 ครั้ง )
ก่อสร้างประตูโขง 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 83 ครั้ง )
กิจกรรมหล่อเทียน 61
( จำนวน 5 รูป / ดู 82 ครั้ง )
กิจกรรมก่อสร้างกำแพงวัด 64
( จำนวน 5 รูป / ดู 83 ครั้ง )
กิจกรรมบุญกฐินวัดกลางเชียงยืน 64
( จำนวน 10 รูป / ดู 79 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 62
( จำนวน 5 รูป / ดู 83 ครั้ง )
กิจกรรมวันมาฆบูชา 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 79 ครั้ง )