วัดวัดกลางเชียงยืน
เชียงยืน หมู่ 4  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมหล่อเทียน 61
( จำนวน 5 รูป / ดู 124 ครั้ง )
กิจกรรมก่อสร้างกำแพงวัด 64
( จำนวน 5 รูป / ดู 121 ครั้ง )
กิจกรรมบุญกฐินวัดกลางเชียงยืน 64
( จำนวน 10 รูป / ดู 118 ครั้ง )
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 62
( จำนวน 5 รูป / ดู 121 ครั้ง )
กิจกรรมวันมาฆบูชา 65
( จำนวน 5 รูป / ดู 114 ครั้ง )