วัดวัดกลางเชียงยืน
เชียงยืน หมู่ 4  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
ทำเนียบเจ้าอาวาส
ชื่อ/ฉายา : หลวงปู่บุญศรี สิริจนฺโม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ/ฉายา : พระอธิการบุญมา ปยสีโล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ/ฉายา : พระครูสถิตย์สิริธรรม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ/ฉายา : พระครูบุญสิริธรรม
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส / รองเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ/ฉายา : พระครูสุวรรณกิจจานุกูล
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส / เจ้าคณะตำบลเชียงยืน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ/ฉายา : พระครูโกศลวรคุณ
ตำแหน่ง : รักษาการเจ้าอาวาส
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2557-2558
ชื่อ/ฉายา : พระครูสุตวิชัยธรรม
ตำแหน่ง : เจ้าอาวาส/รองเจ้าคณะอำเภอเชียงยืน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-ปัจจุบัน
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

>>>>