วัดวัดกลางเชียงยืน
เชียงยืน หมู่ 4  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
ข่าวประชาสัมพันธ์
งานจัดซือเตาเผาศพปลอดมลพิษ (อ่าน 265) 14 มิ.ย. 65