วัดวัดกลางเชียงยืน
เชียงยืน หมู่ 4  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
ข่าวประชาสัมพันธ์
(อ่าน 65) 10 ส.ค. 65
งานจัดซือเตาเผาศพปลอดมลพิษ (อ่าน 107) 14 มิ.ย. 65
(อ่าน 114) 19 ก.พ. 65