วัดวัดกลางเชียงยืน
เชียงยืน หมู่ 4  ตำบลเชียงยืน  อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 44160
ทำเนียบสามเณร
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่